Hvordan jeg jobber

www.buchner.no


beate buchnerHvem passer metoden for?


Metoden egner seg for både voksne, ungdommer og barn. Du velger selv fra gang til gang om du vil bestille en ny time. Metoden egner seg til å kombinere med alle typer behandling.


Metoden er ment for personlig utvikling og vekst. Den er ikke ment å være en erstatning for en medisinsk diagnose eller behandling. Søk alltid råd fra din fastlege eller annet kvalifisert helsepersonell om enhver medisinsk tilstand.
Vil du lære deg å meditere?


Når vi begynner å meditere regelmessig, vil vi oppleve flere positive effekter på livet ditt. Vi vil styrke kommunikasjonen mellom uliker deler av hjernen vår. I Thetatilstanden opplever sinnet vårt følelsen av lykke og medfølelse. Vi er i stand til økt læring, healing og vekst. Ved å gå til denne frekvensen kan vi påvirke den dominerende ubevisste delen av oss som er normalt utilgjengelig for vårt bevisste sinn. Vi kommer i en tilstand der endring kan skje.

Kurs settes opp etter behov. Du kan også få en individuell veiledning med øvelser mm.

Jeg tar utgangspunkt i dine ønsker og spørsmål. Ingen temaer er for store eller for små - du er velkommen! Du bestemmer selv hvor ofte og i hvilket tempo du vil jobbe. Du bestiller time fra gang til gang. Noen ganger er det nok med en eneste konsultasjon for å finne mer klarhet og letthet; i noen livsfaser kan det være nyttig med en mer regelmessig oppfølging. 


Min oppfatning er at kropp og sinn alltid henger sammen. Kroppen er ofte det siste leddet som viser oss at noe er i ubalanse.  Stress, uro og negative tanker skaper  følelser som over tid vil ha en uheldig effekt på kroppens subtile balanse. Reduserer vi stresset og får kontroll på tankene våre, vil vi oppleve at vi finner indre ro og klarhet. Slik kommer vi igjen i kontakt med vår intuisjon, indre viten og glede. Lærer vi å opprettholde disse gode vibrasjonene gjør vi også noe godt for kroppen vår.


Verktøyet mitt er en unik kombinasjon av  elementer fra Three In One Concepts, Thetahealing og mine intuitive evner og varme hender. Tilnærmingen er skånsom og individualitet og valgfrihet blir i høyeste grad respektert. 


OBS! I timene mine bruker jeg også en del humor! Selv om temaene kan virke tunge og utfordrende, så kommer vi med sikkerhet til å le sammen.

Three In One Concepts


Three In One Concepts er en av kinesiologiretningene som er utbredt i hele verden.
Kinesiologi betyr "læren om bevegelse". På 1950-tallet utviklet den amerikanske kiropraktoren
Dr. Goodheart et system for diagnostisk og terapeutisk anvendelse av muskeltesting og kalte det Applied Kinosiology. Han fant ut at muskeltesten kan brukes til å indentifisere energiubalanser i kroppen. I Three In One Concepts brukes muskeltesten som biofeedback- metode. Musklene våre reagerer på stress/følelser. Opplever vi noe negativt får hele muskelapparatet vårt nedsatt tonus. Det samme gjelder når vi bare tenker tilbake på negative opplevelser. Hjernen gjør ingen forskjell mellom nåværende opplevelser og minner. Ved hjelp av muskeltestmetoden kan vi på en veldig lett og skånsom måte komme i kontakt med kroppens hukommelse. En lett berøring på armene kan identifisere hvor blokkeringene kommer fra og hva som kan hjelpe for å løse opp i dem.
Jeg bruker muskeltesten også som verifiseringsverktøy for det jeg får inn som intuisjon. Når jeg jobber med klientene mine trenger jeg ikke nødvendigvis teste på klientens armer siden jeg kan teste på meg selv når jeg er koblet på energifeltet.


Healing


Healing betyr for meg å åpne opp alle slusene slik at livsenergiene å strømme fritt. Om det er kroppslige symptomer, mentale eller emosjonelle utfordringer vi står ovenfor, så gjelder det å løse opp i diverse blokkeringer. Jeg bruker forskjellige former for healing. Jeg har varme hender og bruker både "hands on" og andre healingsteknikker, alt etter hva som er best for klienten. I Thetahealingen bruker vi en spesiell meditasjonsteknikk for å lese energiene og så identifisere blokkeringer og ubalanser.