Hvordan jeg jobber

KINESIOLOGI

3 in 1 concepts/one brain system

 

Jeg bruker kinesiologsisk muskeltest som biofeedback. Det er et fantastisk verktøy og enkelt å forstå. Musklene reagerer på stress. Når man får dårlige nyheter blir man ofte nødt til å stette seg ned. Det er fordi kroppen blir svak, når man blir stresset. Og det vil si at musklene blir svake. Men hvis vi hører noe som gir oss virkelig glede, kan vi nesten ikke bli sittende - vi hopper opp fra stolen. Musklene blir sterke. Muskeltonus får en viss spening. Det samme skjer når vi bare tenker på noe fint eller i motsatt tilfelle, på noe negativt. Kroppen husker alt og har sin egen hukommelse.Slik får vi svar av våre muskler. "Stress" - "Ikke noe stress"

I 3 in 1 concepts bruker vi en veldig lett og behaglig måte for å teste musklene. Klienten står slik at armene kan henge ned og slappe av.Ved å teste begge armene stimulerer vi begge hjernehalvdelene. Gjennom muskeltesten finner vi ut hvor i livet stresset engang oppstod, og hva som hjelper for å løse opp blokkeringene.

 

Jeg er sertifisert consultant facilitator i 3 in 1 concepts.

HEALING

 

Jeg har i hele mitt liv hatt sterke intuitive evner, og utviklet varme hender i 20-årene. For å øve og for å videreutvikle disse evnene, har jeg tatt flere kurs og jobbet selvstendig med meditasjon og energiarbeid.

Jeg har i tillegg tatt hele kursrekken i Theta- Healing-utdannelse og er sertifisert theta-healer.

 

Energiarbeid kan også gjøres på avstand om det er vanskelig å komme til meg. Oppfølgingen vil skje via mail eller telefon.

 

En hver time er enestående. Jeg følger svarene kroppen din gir og hjelper deg å bevisstgjøre de svarene som du selv har i deg.

Vi jobber med å løse opp blokkeringene slik at energiene i kroppen får fri flyt.

 

Jeg bruker alltid kinesiologisk muskeltesting for å finne ut hvordan og hva vi skal jobbe med.

Jeg bruker samtidig mine intuitive evner og verifiserer dem via muskeltesting. Jeg bruker også forskjellige healingsmetoder når muskeltesten viser at det er hensiktsmessig for klienten.